Dodací podmínky

Dodání se provádí výhradně na českou adresu k chodníku. Další přepravu zboží na místo použití musí zajistit zákazník. Zboží se dodává buď v jednotlivých částech (v demontu), nebo smontované a připravené k provozu. Montáž společností TFC bude provedena pouze v případě, že si ji zákazník objedná a zaplatí.

Dodací lhůty se považují za nezávazné a začínají běžet nejdříve po splnění všech technických a obchodních (zálohových) předpokladů, které má zákazník splnit, a po účinném uzavření smlouvy.

Dodání pro zákazníky podnikatele se uskutečňují ze závodu/skladu. Společnost TFC nenese žádnou odpovědnost vůči zákazníkům podnikatelům za včasné, úplné a nepoškozené doručení zboží; riziko přechází v okamžiku předání zboží na dopravce. Společnost TFC není povinna pojistit zboží ani přepravu zboží.

Zákazník je povinen neprodleně převzít zboží, které mu bylo zasláno nebo dáno k dispozici k vyzvednutí/odeslání v souladu se smlouvou; pokud tak zákazník neučiní, může mu společnost TFC účtovat skutečné náklady na skladování.

Dodržení dohodnuté závazné dodací lhůty neplatí v případě nepředvídatelných okolností nebo okolností nezávislých na vůli stran (např. vyšší moc, válka, ozbrojené konflikty, úřední zásahy/zákazy, poškození vzniklá při dopravě, jakož i selhání nebo odmítnutí dodávky ze strany zásadního, obtížně nahraditelného dodavatele, pandemie). V takových případech jsou zákazník a společnost TFC oprávněni odstoupit od smlouvy po stanovení přiměřené dodatečné lhůty.

Společnost TFC je oprávněna neprovádět dodání, pokud existují neuhrazené faktury z jiných objednávek nebo pokud se po potvrzení objednávky zjistí okolnosti týkající se finanční situace zákazníka, v jejichž důsledku se platba již nezdá být dostatečně zajištěna. Toto neplatí pro zákazníka spotřebitele.

 

Všeobecné dodací lhůty

  • Dodací lhůta, v závislosti na disponibilitě zboží, je 1–2 týdny.

Dodávky s předmontáží

  • Vybrané zboží je možné zaslat předmontované a připravené k provozu.

  • Dodací lhůta, v závislosti na disponibilitě zboží, je 1–2 týdny.

  • Platí pravidelné dodací podmínky (viz výše).

Montáž na místě

  • Při montáži se dodávka zpozdí o 5–6 týdnů.

  • Pozor: Při montáži provedené naším servisním týmem vznikají dodatečné náklady. Náš zákaznický servis se s vámi v této věci spojí.