Odvolání

Bod 3 našich všeobecných obchodních podmínek:

 

( 3 ) Právo na odstoupení od smlouvy

Každý uživatel může v průběhu 14 dní po obdržení zboží odesláním písemného prohlášení o odstoupení od uzavřené smlouvy odstoupit. Postačí, aby prohlášení o odstoupení bylo odesláno v této lhůtě (rozhoduje datum poštovního razítka). Zákazník je povinen zboží prokazatelně a bez odkladu poslat zpět. Náklady na vrácení hradí zákazník s výjimkou případu, že zákazníkovi bylo doručeno jiné nebo vadné zboží. Zákazník může své právo na odstoupení od smlouvy uplatnit také tím způsobem, že zboží prodejci prokazatelně zašle bez udání důvodu zpět během 14 dní po jeho obdržení. Pro dodržení lhůty stačí v tomto případě prokazatelně včasné odeslání zboží. Předpokladem pro tuto formu uplatnění práva na odstoupení od smlouvy prostřednictvím jednoduchého vrácení zboží je to, že je nepoškozené a viditelně nepoužité, dostatečně orazítkované a k prodejci dorazilo. V případě jiné nebo vadné dodávky hradí náklady na zpětné poslání prodejce (poštovné). Vrácení zásilky stejně jako její prokázání je na riziko zákazníka. V případě oprávněného odstoupení zákazníka vrátí prodejce bez odkladu již zaplacenou kupní cenu po odečtení nákladů na balné a poštovné.

 

( 3.1 ) Výhrada dostupnosti

Pokud prodejce po uzavření smlouvy zjistí, že objednané zboží již není dostupné nebo nemůže být dodáno z jiných oprávněných nebo reálných důvodů, je prodejce oprávněn nabídnout a doručit zboží stejné hodnoty a ceny nebo od smlouvy odstoupit. Již obdržené platby budou prodejcem bezodkladně po odstoupení od smlouvy, ať už kteroukoliv stranou, vráceny.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a pošlete nám ho zpátky.

Na adresu

the fitness company Handels GesmbH
Kornstraße 1
4060 Leonding
Fax: +43 (0)732/671000-10
E-Mail:info@fitnesscompany.at

Tímto odstupuji (odstupujeme) (*) od mnou (námi) (*) uzavřené smlouvy o koupi následujícího zboží (*) / poskytnutí následujících služeb (*)

_______________________________________________

_______________________________________________

Objednáno dne ___________________ (*) / doručeno dne _______________________(*)

 

Jméno uživatele (uživatelů) ______________________________________

Adresa uživatele (uživatelů) ____________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 

Datum a podpis uživatele (uživatelů) (jen pro oznámení na papíře)

(*) Nehodící se škrtněte